Nhập xuất dữ liệu trong Java – Các hàm lớp Scanner

0
33789
nhap xuat du lieu trong java su dung lop scanner

Cách nhập dữ liệu từ bàn phím trong Java. Cách sử dụng lớp Scanner nhập xuất một số nguyên, số thực, kí tự, chuỗi kí tự bất kì.

Nhập dữ liệu từ bàn phím

Java là một ngôn ngữ lập trình thuần hướng đối tượng, nên cách nhập dữ liệu từ bàn phím cũng phải sử dụng theo hướng đổi tượng. Tức là bạn phải khai báo một đối tượng, sau đó gọi hàm nhập, rồi gán giá trị cho biến.

Scanner là một lớp trong thư viện Java.util giúp bạn nhập và lưu data từ bàn phím. Ngoài scanner, còn có nhiều lớp khác nữa, nhưng đây là lớp được sử dụng nhiều nhất.

Các phương thức thường dùng trong lớp Scanner:

Tên phương thứcTác dụng
nextBooleanNhập vào kiểu Boolean ( true – false) từ bàn phím
nextByteNhập vào kiểu dữ liệu Byte
nextShort Nhập vào kiểu Short ( số nguyên từ -32768 đến 32767)
nextIntNhập vào kiểu số nguyên từ bàn phím
nextFloatNhập vào kiểu số thực
nextDoubleNhập vào kiểu Double ( số thực lớn hơn float)
nextLineNhập vào kiểu String ( String trong java giống char luôn nhé!)
nextLongNhập vào số nguyên lớn

Cú pháp nhập

Để sử dụng bạn khai báo một đối tượng Scanner có tên tùy ý. Ở đây mình đặt là ip

Scanner ip = new Scanner(System.in);

ip.nextInt(); // Gọi hàm nhập số nguyên. Các hàm khác cú pháp tương tự

Xuất dữ liệu ra màn hình

Xuất dữ liệu của biến mà bạn đã lưu cũng khá quan trọng. Nó show cho bạn kết quả của bài toán, các câu lệnh giúp người dùng tương tác với chương trình.

Cú pháp in ra màn hình:
System.out.println(“Noi dung can in” + biến);

Code nhập xuất Java

// Nhap xuat trong Java by tailieu.pro

import java.util.Scanner; // khai bao thu vien chua lop Scanner
  
public class Input_output {
  String name;
  int age;
  float height;

  // Ham nhap du lieu tu ban phim
  void nhap(){ 

  //khai bao doi tuong ip thuoc lop Scanner
  Scanner ip= new Scanner(System.in);
  
  // Su dung nextLine nhap du lieu kieu String
  System.out.println("Nhap ten cua ban: ");
  name = ip.nextLine();
  
  //Su dung nextInt de nhap so nguyen: 
  System.out.println("Nhap tuoi cua ban: ");
  age = ip.nextInt();
  
  //Su dung nextFloat de nhap kieu so thuc
  System.out.println("Nhap chieu cao cua ban: ");
  height = ip.nextFloat();

  ip.close(); // Dong doi tuong ip
  }

  // Ham in du lieu ra man hinh
  void xuat(){
    System.out.print(" - -- - Thong tin vua nhap: ----");
    System.out.println("\nHo va ten: "+name +"\n Tuoi: "+ age +"\n Chieu cao: "+height);
  } 
  public static void main(String[] args){
    Input_output a= new Input_output();
    a.nhap();
    a.xuat();

  }
}

Kết quả của chương trình bên trên:

nhap va xuat du lieu ra man hinh trong java

Phần code bên trên, mình viết thành 2 hàm riêng biệt thể hiện chức năng. Nếu bạn có bất kì ý kiến đóng góp gì, để lại comment xuống phía dưới nhé!

Ngoài ra, có thể bạn quan tâm tới nhập xuất mảng trong Java.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here